Kopparleden teaterlag

Høringssvar på forslag til årsbudsjett Engerdal Kommune 2019


Engerdal kommune
Kommunestyret v/ Rådmann

Kopparleden Teaterlag
Heme dine

Høringssvar på mulig kutt i tilskuddsordninger

Viser til Rådmannens saksframlegg årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 der det på side 74 foreslås et innsparingstiltak på et 100% kutt i tilskudd til spesielle arrangement, lag og foreninger.

Kopparleden teaterlag

Kopparleden teaterlag er et semiprofesjonelt teaterkompani, hvilket betyr at vi ansetter profesjonelle aktører i bærende funksjoner, samt at dyktige lokale amatører fyller like viktige roller. Vårt hovedmål er å skape teater som er av høy kvalitet, identitetsfremmende og skaper tilhørighet og stolthet på et langsiktig plan. Dette er noe vi allerede høster fruktene av, da flere av ungdommene som var barn da vi først startet med Anna i ødemarka i 2011, fortsatt er med. De bruker sommerferien sin til å skape godt teater og gode minner i sin barndoms bygd, sammen med en engasjert og positiv gruppe folk fra 6-70 år. Engerdal synliggjøres som både reisemål og positiv arbeidsplass for en rekke profesjonelle aktører innen teater, film, musikk og scene. Etter endt spelsesong sitter de igjen med et inntrykk av profesjonalitet, engasjement og gode samarbeid.

Heme dine

For festivalen Heme dine er også identitet stikkordet. Målgruppen er folk i alle aldre, men med særlig fokus på barn og unge gjennom sommerleiren parallelt med festivalen. Vi har fokus på folkemusikk og friluftsliv, og er opptatt av å skape en kulturarena for formidling av kunst, kultur og friluftsopplevelser av høy kvalitet. Vi er opptatt av å fremstå som en profesjonell arrangør i nasjonal sammenheng hvor det finnes en mengde kulturarrangementer. Dette har vi på mange måter oppnådd, med to nominasjoner til årets folkemusikkarrangør etter bare tre gjennomførte festivaler. Vårt publikum består i hovedsak av tilreisende og hytteeiere, samtidig som stadig flere i den lokale målgruppen er interessert i å bli kjent med egen tradisjon og oppleve en annerledes festival. Engerdal har en sterk og unik tradisjon for folkemusikk og -dans, og hovedmålet for Heme dine er å bidra til formidling av denne. Dette er en del av den immaterielle kulturarven til vår kommune.

Økonomiske konsekvenser

I en presset kommuneøkonomi har vi forståelse for at prioriteringer må gjøres.
Vi ønsker likevel å forklare vår situasjon nærmere. Dette planlagte kuttet i tilskuddsordningen vil være særdeles uheldig for Kopparleden teaterlag og Heme dines økonomi.
Ikke bare er disse tilskuddene veldig viktige for gjennomføringen av arrangementene, de er også nødvendige ifht. søknader til nasjonale og regionale stønadsordninger. Dette fordi kommunal støtte og samarbeid ofte er helt nødvendig for å få godkjent slike tildelinger.

Vi er begge små aktører og er avhengige av ulike støtteordninger, i tillegg til billettinntekter, for å kunne gjennomføre arrangementene.

Viktighet i forhold til næringsutvikling og merkevarebygging

Engerdal kommune er opptatt av næringsutvikling og lokalt entreprenørskap. Anna i ødemarka og Heme dine er gode eksempler på dette. Anna i ødemarka trekker opp i mot 1500 publikummere hvorav mange kommer langveis fra, omlag 80% er utenfra egen kommune. Heme dine har på sin side blitt svært viktig for å løfte fram lokal folkemusikk til et nasjonalt publikum, og trekker hvert år et stort antall turister til kommunen. På samme måte som Elden på Røros og Moldejazz i Molde, synliggjør våre arrangement kommunen regionalt og nasjonalt. På sikt har dette mange positive ringvirkninger for kommunen som merkevare.

Vi som arrangører føler et ansvar for å skape fellesskapsfølelse og stolthet om egen kommune, og i dette arbeidet er det viktig at kommunen stiller seg bak. Vi frykter at uten støtte fra kommunen vil arbeidet med å utvikle disse arrangementene bli veldig vanskelig.

Kopparleden teaterlag
Heme dine

Hilde Drevsjømoen
Sigrid Stubsveen
Anders Lillebo

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Kopparleden teaterlag

Theme by Anders Norén