Kopparleden teaterlag

Kulturkort for ungdom

Er du mellom 13 og 21 år? Med Kulturkortet får du rabatt på Anna i ødemarka 2021!

Kulturkortet gjelder for alle ungdommer i Hedmark i alderen fra og med det året du fyller 13 og ut året du er 21.

Kulturkortet for ungdom gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket. Med kortet får du blant annet rabatt på kino, festivaler, teater, museum, klatreparken, og, ikke minst, på Anna i ødemarka!

Med kulturkortet blir det rett og slett enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene som finnes i hele fylket, i byen eller på bygda.

Kulturkortet drives av Innlandet Fylkeskommune, og Ungdommens Fylkesting var den viktigste pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i Hedmark.

Kulturkortet er gratis!

Finn mer informasjon og bestill ditt Kulturkort her: https://kulturkorthedmark.no/

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Kopparleden teaterlag

Theme by Anders Norén