Kopparleden teaterlag

Støtte til å istandsette setertunet – vår scene!

Kopparleden teaterlag har mottatt fantastiske nyheter om STOR støtte til vårt arbeid med å istandsette takene på Engerdal setertunet!!

Selveste Kulturrådet har gitt oss kr. 250 000,- til arbeidet med å forbedre setertunet som Kulturarena og vår trofaste støttespiller og samarbeidspartner Sparebankstiftelsen Hedmark har gitt oss kr. 50 000,- til samme formål!
VI er superlykkelige – dette betyr at vi også har råd til å lage et eget kostymelager inni i et av de gamle husene – fjøset! I samarbeid med håndverkere fra Sømåen Tradisjonshåntverk og i samråd med Anno museum vil arbeidet med å bygge et indre rom ikke gå utover det gamle fjøset.

Dette arbeidet starter våren 2023 og skal stå klar til vi ønsker publikum velkommen til Anna i ødemarka 9.-13. august 2023!

Dette er et stort løft for kulturlivet i regionen samt for kommunen og skolen – som også bruker setertunet, noe vi håper flere vil gjøre også i fremtiden!

Alle foto © Monika Søberg – Lokalavisa Trysil Engerdal

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Kopparleden teaterlag

Theme by Anders Norén