Kopparleden teaterlag

Nytt styre i Kopparleden teaterlag

Litt på etterskudd – men på årsmøtet i februar ble nytt styre valgt inn i Kopparleden.

Styret består av følgende medlemmer;
Styreleder Einar Hyllvang
Nestleder Olai Steigen Johnsgård
Sekretær Inger Johanne Fuglaamoen Nordvang
Kasserer Hilde Drevsjømoen
Styremedlem/ungdomsrepresentant Ildri Norderhaug
Vara Mathias Jota Frøhaug

Styret er godt i gang med fremdriften og arbeidet med å sørge for at Kopparleden teaterlag er en synlig kulturaktør regionalt og lokalt, har fokus på fellesskap, lavterskeltilbud og talentutvikling, jobber for like muligheter og sosial bærekraftig, og selvsagt et sterkt fokus på kulturarv og- tradisjon.

Følg oss i soosiale medier, og se etter oss i ødemarka – enten på scenen eller ellers i lokalmiljøet.

Next Post

Leave a Reply

© 2024 Kopparleden teaterlag

Theme by Anders Norén